top of page

Carta del President

Per a llegir en un atre idioma, fes click al botó corresponent

Lluitem contra la pobrea, contra el balafiament y aprofitem els excedents
Com a President en funcions del Banc d'Aliments d'Alacant desige donar-vos la benvinguda a la nostra pàgina web per mig de la que intentarem traslladar-vos l'esperit, els valors y la raó de ser dels Bancs d'Aliments.
Els nostres objectius prioritaris són la lluita contra la pobrea y el balafiament fent us de tots els recursos disponibles incloent els excedents de tot tipus, especialment els agrícoles.
Si mos pregunteu com lo fem vos direm que per mig del treball en règim de voluntariat en tota l'implicació personal de que som capaços, màxima entrega y compromís social y tot això gràcies al suport de les institucions, tant públiques com privades, plenament conscients d'este problema de la nostra Societat.
 
Per a fer front a esta ingent tasca solicitem la colaboració de ciutadans, cooperatives, fabricants y distribuïdors de productes alimentaris per a que evitem el balafiament en la llar, en el camp, en la fàbrica y en el sector de distribució per mig d'una inteligent y eficaç gestió en l'utilisació y tractament dels aliments en totes y cada una de les seues fases de producció, distribució y consum.
Des del Banc d'Aliments d'Alacant volem traslladar tot el nostre suport a les persones y famílies que sofrixen les conseqüències de la crisis tant econòmica com a sanitària motivada pel COVID-19 a les que intentarem prestar ajuda per mig del nostre ret de distribució gratuïta d'aliments.
Vos fem arribar des d'ací tot el nostre ànim y esperança en el compromís de que farem tot lo possible per a que cap persona adulta, chiquet, ni vell quede sense sustente.
El desafiu no és ni fàcil ni menut per a encarar-lo en solitari pero en la colaboració de tots vosatros farem d'este món un lloc millor. 

 
Juan Vicente Peral Ayala
Vicepresident Banc d'Aliments d'Alacant
bottom of page